สถิติส่งเสริมการลงทุน

รายหมวดกิจการ
รายหมวดกิจการ

สถิติการส่งเสริมการลงทุน แยกตามหมวดกิจการ.

รายประเภทกิจการ
รายประเภทกิจการ

สถิติการส่งเสริมการลงทุน แยกตามประเภทกิจการ.

รายจังหวัด
รายจังหวัด

สถิติการส่งเสริมการลงทุน แยกตามจังหวัด.

รายเดือน
รายเดือน

สถิติการส่งเสริมการลงทุน รายเดือน

FDI รายเดือน
FDI รายเดือน

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (รายเดือน)