สถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศรายเดือน
เลือกปีที่ต้องการ