สถิติการส่งเสริมการลงทุนแยกตามหมวดกิจการ
เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ